Kenan Evren

 Kenan Evren, 17 Temmuz 1917 tarihinde Manisa, Türkiye'de doğmuş olan Türk asker ve siyasetçidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Kenan Evren, aynı zamanda 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin lideri olarak da tanınır.


Kenan Evren, 1938 yılında Kara Harp Okulu'na girmiş ve askeri kariyerine başlamıştır. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde görev yapmıştır. 1978 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sonrasında Kenan Evren, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olarak ülkenin yönetimini ele almıştır. Darbenin ardından Kenan Evren liderliğinde bir askeri yönetim dönemi başlamış ve Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında büyük değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Darbe sonrasında siyasi partiler kapatılmış, siyasi faaliyetler yasaklanmış ve anayasa değişiklikleri yapılmıştır.

Kenan Evren, 1982 yılında yeni anayasanın kabul edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetin yetkileri sınırlanmış ve askeri yönetimin etkisi devam etmiştir. Kenan Evren, 1989 yılında emekli olmuş ve aktif siyasi hayattan çekilmiştir.

Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca, bazı politikaları ve uygulamaları eleştirilmiştir. Özellikle insan hakları ihlalleri, sansür, tutuklamalar ve işkence gibi konular bu eleştiriler arasında yer almıştır.

2012 yılında, Kenan Evren ve diğer darbe liderlerine yönelik olarak 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak yargı süreci başlamış ve Kenan Evren hakkında "anayasayı ihlal" suçlamasıyla dava açılmıştır. 2014 yılında ise Kenan Evren, mahkeme tarafından "anayasayı ihlal" suçundan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak sağlık sorunları nedeniyle hapis cezasını çekmeden önce 2015 yılında vefat etmiştir.

Kenan Evren, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir figür olmuş ve tartışmalara yol açan bir liderlik dönemi geçirmiştir. Dönemi ve politikaları, hâlâ Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tartışmalarının bir parçasıdır.

Kenan Evren'in liderliğindeki askeri yönetim dönemi boyunca bir dizi politika ve uygulama gerçekleştirilmiştir. İşte Kenan Evren döneminde gerçekleşen bazı önemli olaylar ve politikalar:

Siyasi Partilerin Kapatılması: 12 Eylül darbesi sonrasında tüm siyasi partiler kapatılmış ve siyasi faaliyetler yasaklanmıştır. Yeni anayasa ile siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri daha sıkı bir denetime tabi tutulmuştur.

Anayasa Değişiklikleri: 1982 yılında kabul edilen yeni anayasa, Kenan Evren liderliğindeki askeri yönetim tarafından hazırlanmıştır. Bu anayasa, demokratik hak ve özgürlükleri sınırlayan, askeri yetkilere geniş yetkiler tanıyan ve sivil siyaset üzerinde askeri kontrolü sağlayan hükümler içermektedir.

İnsan Hakları İhlalleri: Kenan Evren dönemi, insan hakları ihlalleriyle de anılmaktadır. Darbenin ardından binlerce kişi tutuklanmış, işkence ve kötü muameleye maruz kalmış ve sansür uygulanmıştır. Özellikle sol görüşlü kişilere yönelik baskılar artmış ve siyasi muhaliflere karşı sert önlemler alınmıştır.

Ekonomik Reformlar: Kenan Evren liderliğindeki askeri yönetim döneminde ekonomik reformlar gerçekleştirilmiştir. Piyasa ekonomisine geçiş ve dış ticaretin serbestleştirilmesi gibi önemli adımlar atılmıştır. Bu reformlar, Türkiye'nin ekonomik liberalleşme sürecinin temellerini atmıştır.

Referandum ve Seçimler: Kenan Evren döneminde 1982 ve 1985 yıllarında referandumlar düzenlenmiştir. Bu referandumlar, yeni anayasanın onaylanması ve Kenan Evren'in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi gibi konuları içermiştir. Ayrıca 1983 ve 1984 yıllarında milletvekili seçimleri yapılmıştır.

Kenan Evren liderliğindeki askeri yönetim dönemi, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısında önemli etkilere sahip olmuştur. Bu dönem, bazı kesimler tarafından demokrasiye zarar veren bir dönem olarak eleştirilmiştir. Ancak, Kenan Evren'in liderliğinde gerçekleştirilen reformlar ve siyasi kararlar hala tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir.

Kenan Evren hakkında bazı SSS (Sık Sorulan Sorular) ve cevaplarına geçelim:

S: Kenan Evren kimdir?

C: Kenan Evren, 17 Temmuz 1917 tarihinde Manisa, Türkiye'de doğmuş olan Türk asker ve siyasetçidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.


S: Kenan Evren hangi dönemde Cumhurbaşkanı oldu?

C: Kenan Evren, 7. Cumhurbaşkanı olarak 1982-1989 yılları arasında görev yapmıştır.


S: Kenan Evren hangi darbenin lideriydi?

C: Kenan Evren, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin lideriydi.


S: Kenan Evren döneminde hangi politikalar uygulanmıştır?

C: Kenan Evren döneminde siyasi partiler kapatılmış, siyasi faaliyetler yasaklanmış ve yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Ayrıca insan hakları ihlalleri, sansür ve tutuklamalar gibi uygulamalar gerçekleşmiştir.


S: Kenan Evren döneminde ekonomik alanda neler yapılmıştır?

C: Kenan Evren liderliğindeki askeri yönetim döneminde ekonomik reformlar gerçekleştirilmiştir. Piyasa ekonomisine geçiş ve dış ticaretin serbestleştirilmesi gibi adımlar atılmıştır.


S: Kenan Evren'in sonrasında ne oldu?

C: Kenan Evren, 1989 yılında Cumhurbaşkanlığı görevinden emekli oldu. 2012 yılında, Kenan Evren ve diğer darbe liderlerine yönelik olarak 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak yargı süreci başladı. 2014 yılında, Kenan Evren "anayasayı ihlal" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 2015 yılında vefat etti.


Kenan Evren Wikipedia sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال